แจ้งเปิดเรียน

โรงเรียนวัดดอนลาน จะเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้นะครับ

Advertisements

งานศพ

              เนื่องจากคุณแม่ของครูพิศเพ็ญได้เสียชีวิต จึงแจ้งข่าวให้ครูโรงเรียนวัดดอนลานทุกท่านร่วมเดินทางไปงานศพ ที่จังหวัดมุกดาหาร ในวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2554 รถออกเวลา 20.00 น. ของวันที่ 25 ตุลาคม ขอให้ครูที่ไม่ติดภาระกิจใด มาพร้อมกันในวันและเวลาดังกล่าว

เชิญประชุม

เรียน คณะครูโรงเรียนวัดดอนลานทุกท่านครับ

           ขอเชิญคณะครูโรงเรียนวัดดอนลานร่วมประชุมพร้อมกัน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดดอนลาน ขอให้ทุกคนมาพร้อมเพรียงกันตามวันและเวลาดังกล่าว

                                                                                                                       ขอบคุณครับ

 

กีฬาอำเภอ

โรงเรียนวัดดอนลานได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนระดับอำเภอ ผลการแข่งขันปรากฎว่า ได้ที่ 1 ฟุตบอลชาย อายุไม่เกิน 12 ปี วอลเล่บอลหญิง อายุไม่เกิน 15 ปี
ได้ที่ 2 ฟุตบอลชาย อายุไม่เกิน 15 ปี ฟุตซอลชาย อายุไม่เกิน 12 ปี

กำหนดการปิด – เปิดเรียน

กำหนดการปิด – เปิดเรียน ของนักเรียนโรงเรียนวัดดอนลาน(มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์)ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม – 30 ตุลาคม 2554 เปิดเรียนเตรียมการวันที่ 31 ตุลาคม 2554

ส่งเอกสารประจำชั้นเรียนและโครงการ

กำหนดการส่งเอกสารประจำชั้นเรียน ปพ.5 เอกสารรายวิชาที่สอน และสรุปรายงานโครงการ ภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ครูทุกคนส่งงานอย่างพร้อมเพรียง

เทศน์มหาชาติ

11 ตุลาคม 2554 คณะครูร่วมกับอบต.ดอนลาน ผู้นำท้องถิ่น ดำเนินการจัดเทศน์มหาชาติพระเวสสันดรชาดก มีคนมาร่วมงานพอสมควร แต่น้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้ อาจเป็นเพราะช่วงนี้น้ำกำลังท่วมหนักในหลายพื้นที่